Organisations

Bijbel NGT Netherlands

Bijbel NGT

Netherlands
web: www.bijbelngt.nl/en/
email: [email protected]

 

Our vision is that the Bible translation in Dutch Sign Language (NGT) will ultimately be available to Deaf sign language users for whom NGT is their heart language—both for those who already know the Lord Jesus and those who don’t know Him yet.

Language, looking, and seeing are connected with each other. God’s greatness is the most visible when we have daily access to His words in our heart language. From His words our minds are fed, among other things. This document describes the vision and gives a proposal for a Bible translation project in NGT.

 

Ultimate goal & impact:

That Deaf people will use the Dutch Sign Language Bible to make God’s grace visible in their own lives so that others in the Deaf community can be reached with the gospel of grace. A directly connected result will be the production of other Dutch Sign Language materials to make the gospel accessible to the Deaf.

 

Taal, denken en zien zijn met elkaar verbonden. Gods grootheid wordt het meest zichtbaar als we dagelijks in de taal van ons hart toegang hebben tot Zijn woorden. Vanuit Zijn woorden kunnen o.a. ons denken gevoed worden. Dit documentbeschrijft de visie en een voorstel om te komen tot een bijbelvertaalproject in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dit is voor de meeste doven in Nederland de taal van hun hart. Deze taal geeft voor hen de meest natuurlijke toegang naar Gods hart.

 

Uiteindelijk doel & impact:

Dove mensen die gebruik maken van Nederlandse Gebarentaal (NGT) hebben de beschikking over de Bijbel in de taal van hun hart voor zowel persoonlijke groei, als voor studie en verspreiding van het evangelie.

Doven gebruiken de Bijbelvertaling in NGT om Gods genade zichtbaar te laten worden in hun eigen leven zodat ook anderen in de Dovengemeenschap bereikt worden met het Evangelie van Genade. Een uitwerking hiervan is het produceren van andere materialen in gebarentaal die het evangelie toegankelijk maken.

Onze visie is dat de Bijbelvertaling in NGT uiteindelijk beschikbaar is voor Dove gebarentaalgebruikers voor wie NGT de taal van hun hart is; voor zowel zij die de Here Jezus al kennen als zij die de Here Jezus nog niet kennen. Uiteindelijk zal dan een ieder kunnen belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader (Filippenzen 2:11).

Kartidaya, First Alliance Organization in Indonesia, Celebrates 30th Anniversary

Kartidaya personnel praise and thank God for the completed S...

Read more

Colour and Beauty – Kartidaya Celebrates 30 Years

Colour & Beauty – Kartidaya Celebrates 30 Years f...

Read more
Dave Crough on the John Muir Trail

In Memory of Dave Crough

It is with great sadness that we bring you the news that Dav...

Read more