Support for Bible translation: Solomon Islands

Thank and praise the Lord for the financial support from the Solomon Islands government to Bible Translation Literacy Partnership of Solomon Islands. The Parliament is considering putting the organization on an annual recurrent budget to support the development of Bible translation, literacy and Scripture use. There is a strong Christian influence in the Solomon Islands Parliament and they consider Bible translation very important for their country. Praise the Lord for a very supportive government regarding the work of Bible translation.

Apoyo oficial a la traducción bíblica: Islas Salomón

Demos gracias y alabemos al Señor por el apoyo financiero por parte del gobierno de las Islas Salomón a la Cooperación para la Traducción Bíblica y Alfabetización de las Islas Salomón. El Parlamento está considerando incluir a esta organización en el presupuesto anual regular, para apoyar así el desarrollo de la traducción bíblica, la alfabetización y el uso de las Sagradas Escrituras. Hay una fuerte influencia cristiana en el parlamento de las Islas Salomón, y consideran que la traducción bíblica es muy importante para su país. Celebremos al Señor por este gobierno tan solidario con respecto a la labor de traducción.

Îles Salomon: Soutien à la traduction de la Bible

Remercions le Seigneur et louons-le pour le soutien financier du gouvernement des Îles Salomon au Bible Translation and Literacy Partnership des Îles Salomon. Le Parlement envisage de faire figurer l’organisation dans un budget annuel récurrent afin de soutenir le développement de la traduction de la Bible, de l’alphabétisation et de l’utilisation de la Parole de Dieu. Il y a une forte influence chrétienne au Parlement des Îles Salomon et ses membres considèrent que la traduction de la Bible est très importante pour leur pays. Louons le Seigneur pour ce gouvernement qui est très favorable aux activités de traduction de la Bible.

Apoio à tradução da Bíblia: Ilhas Salomão

Agradeça e louve ao Senhor pelo apoio financeiro do governo das Ilhas Salomão à Parceria de Alfabetização e Tradução da Bíblia das Ilhas Salomão. O Parlamento está considerando colocar a organização em um orçamento recorrente anual para apoiar o desenvolvimento da tradução da Bíblia, alfabetização e uso das Escrituras. Há uma forte influência cristã no Parlamento das Ilhas Salomão e eles consideram a tradução da Bíblia muito importante para seu país. Louvado seja o Senhor por um governo muito favorável em relação ao trabalho de tradução da Bíblia.

성경번역을 위한 지원: 솔로몬 아일랜드

솔로몬 아일랜드(Solomon Islands ) 정부가 솔로몬 아일랜드 성경번역 및 문해 파트너(Bible Translation Literacy Partnership of Solomon Islands)의 재정을 후원하게 하신 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 기독교 영향을 강하게 받은 국회는 성경번역의 중요성을 인식하고 해마다 이 단체의 성경번역, 문해사역과 성경활용 사역을 위해 예산을 책정하려고 고려 중입니다. 성경 번역을 지지하는 이 나라 정부를 인해 주님을 찬양합니다.

所羅門群島:支持聖經翻譯

感謝和讚美主!所羅門群島政府資助所羅門群島的聖經翻譯與識字教育伙伴(Bible Translation Literacy Partnership of Solomon Islands)。國會正考慮將對該會的資助列入每年的經常預算中,以支持聖經翻譯、識字教育和聖經運用。所羅門群島的國會深受基督教影響,認為聖經翻譯對國家非常重要。為一個如此支持聖經翻譯工作的政府讚美神。

Suporta para sa Bible translation: Solomon Islands

Pasalamatan at purihin ang Panginoon para sa suportang pinansyal mula sa gobyerno ng Solomon Islands para sa Bible Translation Literacy Partnership of Solomon Islands. Isinasaalang-alang ng Parliamento ang paglalagay sa organisasyon sa taunang badyet upang masuportahan ang pag-usad ng Bible translation, literacy at ang paggamit ng Kasulatan. May malakas na impluwensiya ang Cristiano sa Parliamento ng Solomon Islands at itinuturing nilang napakahalaga ng Bible translation para sa kanilang bansa. Purihin ang Panginoon para sa isang mapagkalingang pamahalaan patungkol sa gawain ng Bible translation.

Podpora prekladu Biblie: Šalamúnove ostrovy

Chváľte Pána a ďakujte Mu za finančnú podporu od vlády na Šalamúnových ostrovoch pre organizáciu Bible Translation Literacy Partnership of Solomon Islands (Partnerstvo prekladu Biblie a alfabetizácie Šalamúnových ostrovov). Parlament zvažuje, že zahrnie túto organizáciu medzi tie, ktorým každoročne prispieva zo svojho rozpočtu, aby podporili rozvoj prekladu Biblie, alfabetizácie a používanie Písma. V parlamente Šalamúnových ostrovov majú kresťania veľký vplyv a považujú preklad Biblie za veľmi dôležitý pre svoju krajinu. Chváľte Pána za veľkú podporu vlády práce na preklade Biblie.